هماهنگی همراه خود ایران لازم است


بر مقدمه داستان ها جام جم اینترنتمحمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر روز شنبه بر {اهمیت} دسترسی به هماهنگی هسته ای همراه خود ایران تاکید کرد.

به گزارش الجزیره، آل ثانی در داخل کنوانسیون دوحه اظهار داشت کدام ممکن است هماهنگی هسته ای همراه خود ایران لازم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به توافقاتی در داخل زمینه ایمنی کل شما جانبه در داخل جهان حاصل شود.

محمد بن عبدالرحمن افزود کدام ممکن است این جهان چندین 12 ماه است فاجعه {بوده است}، با این وجود {تا آنجا که} سناریو اوکراین تصور می شود است، فاجعه در داخل جهان مورد مشاهده قرار نگرفته است.

وی تاکید کرد کدام ممکن است نیاز به همراه خود مسائل جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند فاجعه اوکراین برخورد شود.

منبع مفید: فارس