همراه خود طلای روسیه خرید و فروش کنید، مجازات خواهید شد


بر مقدمه تجربیات جام جم وب مبتنی بروزارت خزانه {داری} آمریکا همراه خود صدور دستورالعملی در داخل صفحه وب شخصی به تخفیف {گران} سایر مکان های بین المللی هشدار اطلاعات است کدام ممکن است هرگونه تخفیف همراه خود طلا به طور قابل توجهی طلای روسیه اکیدا ممنوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشمول تحریم های آمریکا خواهد بود، احتمالا.

وزارت خزانه {داری} آمریکا در داخل اطلاعیه ای معرفی شد کدام ممکن است این اقدام منسوب به جلوگیری از جنگ به همین دلیل زیر پا گذاشتن روسیه به همین دلیل تحریم های خارج از آن تکمیل شده است.

خوب مقام ارشد پیشرفته ترین و پیشرفته ترین آمریکا ذکر شد: “عملکرد ما به همین دلیل اعمال این تحریم، {حذف} سیستماتیک {مزایا} را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازاتی است کدام ممکن است روسیه نگاه به گذشته شناخته شده به عنوان خوب مشارکت کننده حیاتی در داخل نظام مقرون به صرفه در سراسر جهان به همین دلیل آن خواهد شد برخوردار بود.”

آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانش از قبلً چندین در اطراف تحریم‌ها را علیه روسیه اعمال کرده‌اند کدام ممکن است جدی‌ترین آنها خواهند شد عجیب ترین رهن‌دهنده‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذخایر ارزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی‌های پیشرفته ترین و پیشرفته ترین روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهد شد محدودیت‌های جدیدترین در داخل بانکداری بین بانکی را عملکرد قرار اطلاعات است. ممنوعیت در سراسر جهان به همین دلیل {خرید} هر دو رهن ارائه به ذخایر طلای روسیه.

روسیه حدود 130 میلیارد دلار آمریکا ذخایر طلا دارد کدام ممکن است پنجمین ذخایر عظیم روی زمین است. این ملت در داخل 12 ماه 2014 پس به همین دلیل تحریم های مقدماتی آمریکا بر اوج فاجعه اوکراین، {خرید} طلای شخصی را بهبود داد. مسکو به همین دلیل آن خواهد شد زمان دارایی های شخصی را بیش به همین دلیل 2 برابر کرده است.

منبع مفید: مهر