هک های مدیریت بار در داخل {تعطیلات}


بر ایده بررسی ها جام جم وب مبتنی برتعجبی ندارد تخصصی ایجاد می کند {تعطیلات} به سراغ غذاهای شیرینی هر دو غذاهای خوش سبک با این وجود ناسالم برویم.

اگر نیاز دارید حتی در داخل {تعطیلات} هم بار کم کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار اضافه نکنید، نیاز به قبلی ترفند را توجه داشته باشید:

1. {برنامه ریزی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن غذاهای خودساخته در کل بازدید

همه وقت بهترین است به دلیل در گذشته برای {تعطیلات} شخصی {برنامه ریزی} کنید. به عنوان تصویر، دریابید که روش ها را بار شخصی را در داخل {تعطیلات}، در داخل عالی دور هم جمع شوید هر دو در داخل بازدید نگه داشتن کنید. مخصوصاً امتحان کنید در مقابل مصرف کردن غذاهای رستورانی، غذاهای خودساخته تولید کنید. غذاهای خودساخته معمولا {سالم تر} به دلیل غذاهای رستورانی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی ها کمتری دارند. بعد از همه برای تولید بسیاری از اینها وعده های غذایی نیاز به به دلیل چرخ دنده مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآوری نشده بیشترین استفاده را ببرید به همان اندازه به دلیل فواید آن خواهد شد بهره مند شوید.

2. منحرف کردن افکار به دلیل وعده های غذایی

به خاطر داشته باشید که {تعطیلات} یک چیز بیش به دلیل عالی وعده های غذایی است. گذراندن وقت همراه خود اعضای خانواده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسران، دیدن چیز خارق العاده در مورد های شخصیت، دیدن وضعیت های جذاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جذاب، یک چیز است که واقعا نیاز به در داخل روزهای تعطیل به آن خواهد شد در نظر گرفته شده کنید. به عنوان تصویر، می فهمید که با بیرون عالی پیتزای عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر انرژی، می توانید به دلیل در برهه ای بیرون از در به دلیل محل اقامت شادی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل آن خواهد شد شادی کنید.

3. وعده های غذایی کمتری بخورید

اخیراً که اصولاً میوه ها، آجیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذاهای ناسالم می خورید، وعده های غذایی تمیز کردن با عالی موارد در داخل روز به کاهش دهید به همان اندازه به دلیل مصرف کردن انرژی بارگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه حد فرصت به دلیل غذاهای ناسالم .

بعد از همه بهترین است صبحانه شخصی را رادیکال بخورید. حیاتی ترین وعده غذایی در داخل روز صبحانه است که اکثر افراد معمولاً به آن خواهد شد {اهمیت} نمی دهند.

همراه خود عالی صبحانه رادیکال، قدرت رضایت بخش برای در برهه ای رادیکال خواهید داشت. صبحانه رادیکال ممکن است داشته باشید را سیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتاق کمتری به مصرف کردن میان وعده های متنوع خواهید داشت.

4. نوشیدنی های با بیرون انرژی بخورید

تنظیم کنید نوشیدنی هایی همراه خود غذاهای پرکالری که تن انرژی اصولاً به بدن ما ممکن است داشته باشید اضافه می کنند، ننوشید. خبر با کیفیت بالا اینجا است که اشکال از نوشیدنی های کم انرژی در داخل اکثر مکان های غذا خوردن ممکن است وجود داشته باشد.

به عنوان تصویر، مصرف کننده عالی پارچ لیموناد با بیرون قند، هر دو نوشیدنی های شیرینی نشده، اسپرسو، آب سودا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشیدنی های رژیمی انرژی اضافه شده به بدن ما ممکن است داشته باشید اضافه {نمی کند}.

5. وعده های غذایی را به کاهش دهید

اگر {نمی توانید} وعده های غذایی شخصی را به کاهش دهید، می توانید {مقدار} غذایی تخصصی ایجاد می کند {هر} وعده می خورید را به کاهش دهید. مثلا می توانید به بعد کودکی وعده های غذایی بخورید یا به سادگی شیرینی بخورید. یا به سادگی می توانید نیمی به دلیل غذای شخصی را بخورید. همراه خود این ترفند به دلیل خوردن انرژی اضافه شده جلوگیری از جنگ می کنید.

6. کل شما وعده های غذایی

در داخل صورت فرصت، غلات رادیکال بخورید. اگرچه می‌خواهید در داخل رستوران وعده های غذایی بخورید، به دلیل آن خواهد شد‌ها بخواهید که نان 100% سبوس‌دار برایتان بیاورند هر دو در مقابل برنج سفید اسپرسو سفارش دهید.

7. میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سبزیجات}

در مقابل غذاهای پرکالری، غذاهای غنی به دلیل چرخ دنده مغذی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیبر خوردن کنید. میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سبزیجات} یکی از بهترین غذاهای مغذی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرفیبر هستند که می توانند در داخل مزمن واقعاً احساس سیری را در داخل ممکن است داشته باشید نگه داشتن کنند. مصرف کردن عالی کاسه سالاد {سبزیجات} در کنار همراه خود وعده های غذایی به ممکن است داشته باشید پشتیبانی می تدریجی به همان اندازه {سریعتر} واقعاً احساس سیری کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده غذایی مهم شخصی را خیلی کمتر بخورید.

8. چاشنی پر انرژی

اصولاً چاشنی ها، شبیه سس رنچ هر دو سس مایونز، ویژه به ویژه سس های خامه ای، انرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی ها بالایی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانند باعث بهبود بار شوند. بهترین است هنگام چاشنی به دلیل سس هایی بیشترین استفاده را ببرید که خیلی کمتر به دلیل 25 انرژی در داخل {هر} وعده اضافه می کنند. این سس ها جای می دهد سالسا، وینیگرت، روغن زیتون را انتخاب کنید و انتخاب کنید سس رژیمی سفید است.

9. ماهی مفید بخورید

وقتی را در داخل {تعطیلات} بیرون از در وعده های غذایی بخورید، یکی از بهترین غذای مفید برنج است. مصرف کردن ماهی ساده ترین راه برای بدست آمده اسیدهای چرب امگا 3 است که برای بدن ما قابل توجه مفید به نظر می رسد. بعد از همه به خاطر داشته باشید که به دلیل ماهی سرخ شده پرهیز کنید، در نتیجه انرژی اضافه شده به بدن ما ممکن است داشته باشید فراهم می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه در مشکلات وزنی می تواند باشد.

10. مقررات 80/20 را رعایت کنید

به دلیل مقررات 80/20 پیروی کنید. مطمئن شوید که 80 شانس به دلیل غذای دریافتی شخصی را به دلیل غذاهای مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید 20 شانس به دلیل غذاهایی را که برای تفریح ​​هر دو عالی تخصص اخیر می خورید {انتخاب کنید}.

برای نمونه اگر به شهر بازدید کرده اید را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفیق دارید تعدادی از غذاهای آن خواهد شد کلان شهر را بررسی کنید، 20 شانس به دلیل غذای می خواست روز را به آن خواهد شد وعده های غذایی اختصاص دهید.

11. آب آشامیدنی

تنظیم کنید که دچار کم آبی نشوید. اکثر افراد مصرف کننده آب رضایت بخش را فراموش می کنند تخصصی ایجاد می کند بازدید اصولاً غیرمعمول نیست.

وقتی بدن ما دچار کم آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشنگی می تواند باشد، ممکن است به طور اضافی شخص به مغالطه در نظر گرفته شده تدریجی که است، پرخوری می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان بار فراهم می کند.

12. رستوران های محله ای

اگر نیاز دارید در داخل تعطیلات در رستوران وعده های غذایی بخورید، بهترین است به رستوران های محله ای بروید. این مکان های غذا خوردن معمولا خیلی کمتر به دلیل غذاهای فرآوری شده استفاده بیشتر از می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذاهای مفید تری دارند.

در داخل همین جا قبلی نکته برای اندکی کاهش در داخل {تعطیلات} ممکن است وجود داشته باشد

جلوگیری از بهبود بار در داخل {تعطیلات}، جدا از انواع غذایی که می خورید، اطلاعات {زیر} را رعایت کنید:

به سختی کافی خوابیدن. به آموزش داده شده است محققان، کم خوابی باعث می تواند باشد که شخص بیش به دلیل قبلی به دلیل مصرف کردن لذت بردن ببرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نتیجه نهایی پرخوری تدریجی. متعاقباً جلوگیری از بسیاری از اینها پرخوری به سختی کافی بخوابید.

روز پس از روز فعالیت های ورزشی کن. فعالیت های ورزشی روز به روز، ویژه به ویژه در داخل صبح، نه تنها واقعی به دلیل بهبود بار ممکن است داشته باشید جلوگیری از جنگ می تدریجی، منطقی باعث می تواند باشد خیلی کمتر به دلیل میان وعده بیشترین استفاده را ببرید. تحقیق نماد دانش است که فعالیت های ورزشی صبحگاهی باعث به کاهش اشتهای شخص در کل روز می تواند باشد.

در داخل {تعطیلات} به دلیل ورزش بدنی شادی کنید. هنگام بازدید می توانید به دلیل ورزش های جسمی شبیه شنا در داخل اقیانوس، کوهنوردی در داخل شخصیت، شهر تخصصی ایجاد می کند جاری رفتن به هستید هر دو موتور سیکلت رانندگی جلوگیری از بهبود بار شادی کنید.

در داخل {تعطیلات} همراه خود ورزش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزار های مفرح سرتان را خوب و دنج کنید به همان اندازه به دلیل مصرف کردن وعده های غذایی تخلیه نشوید. در داخل روزهایی تخصصی ایجاد می کند {تعطیلات} هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزار ای برای گذراندن وقت ندارید، ممکن است به طور اضافی پرخوری کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدام عالی انواع وعده های غذایی بخورید. این در پایان نتیجه در بهبود بار بعد به دلیل {تعطیلات} می تواند باشد.

در موضوع کارآمد های نخست می توانید {تعطیلات} خوبی را با بیرون مشکلات وزنی داشته باشید.

منبع مفید: سلامت نیوز