واقع مفید ای به {مسافران} نوروزی; در داخل ساعات پایانی جمعه برنگردید


بر ایده داستان ها جام جم تحت وباین ستاد در نهایت هفته اول {تعطیلات} نوروزی در داخل اطلاعیه ای به {مسافران} واقع مفید کرد با قصد به کاهش مقدار بازدید کنندگان خیابان ای، {بازگشت} تمیز کردن با ساعات پایانی روز جمعه موکول نکنند.

رئیس پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی نیروی انتظامی در موضوع تحریک کردن اولیه محموله {بازگشت} {مسافران} نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان باختن 380 نفر در داخل 9 روز قبل از این به محدودیت هایی همزمان {بازگشت} {مسافران} شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: محدودیت هایی ممکن است وجود داشته باشد. در داخل چالوس، آزادراه هراز – تهران – شمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدس و گمان به موارد در داخل نوبت عصر تخلیه شود. حتی می تواند در موضوع مقدار بالای تردد، به دلیل {مسافران} تقاضا {داریم} همراه خود رعایت رهنمودهای قانونی، {بازگشت} تمیز کردن با صبح زود موکول کنند. در نتیجه معمولاً کشنده ای ترین زمان رانندگی بین شب به همان اندازه شش صبح است.

به آموزش داده شده است سرهنگ محبی، اساساً بیشترین تصادفات خیابان ای بین ساعت 12 به همان اندازه 16 را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل ساعت 16 به همان اندازه 20 به سند رسیده است.