وزنه برداری از استخوان های گیاهخواران محافظت می کند


گزارش جام جم آنلاینیک مطالعه جدید توسط محققان اتریشی نشان می دهد که گیاهخوارانی که وزنه می زنند یا تمرینات قدرتی انجام می دهند استخوان های قوی تری نسبت به گیاهخوارانی دارند که فقط ورزش های دیگری مانند دوچرخه سواری یا شنا انجام می دهند.

دکتر کریستین موشیتز، رهبر تیم تحقیقاتی دانشگاه پزشکی وین گفت: «گیاهخواری یک روند جهانی است و تعداد آن در سراسر جهان به طور چشمگیری در حال افزایش است. “مطالعه ما نشان می دهد که تمرینات قدرتی ساختار استخوان را در گیاهخواران تغییر می دهد.”

به طور کلی، افرادی که از رژیم گیاهخواری پیروی می کنند، فقط از غذاهای گیاهی استفاده می کنند و از گوشت، لبنیات و تخم مرغ اجتناب می کنند.

برای بررسی این موضوع، محققان داده‌های 43 مرد و زن را که حداقل به مدت پنج سال از رژیم غذایی گیاهی پیروی می‌کردند، با داده‌های 45 همه‌چیزخوار، یعنی افرادی که حداقل به مدت پنج سال گوشت و غذاهای گیاهی مصرف می‌کردند، مقایسه کردند.

تیم تحقیقاتی دریافت که شرکت کنندگان گیاهخواری که حداقل یک بار در هفته از دستگاه های وزنه برداری، وزنه های آزاد یا تمرینات قدرتی استفاده می کردند، نسبت به گیاهخوارانی که ورزش نمی کردند، استخوان های قوی تری داشتند. گیاهخواران و همه چیزخواران تمرین مقاومتی ساختار استخوانی مشابهی داشتند.

Mušyts افزود: “افرادی که از سبک زندگی گیاهخواری پیروی می کنند باید تمرینات قدرتی منظم را برای حفظ استحکام استخوان انجام دهند.”

منبع: مهر