پاسخ کنفدراسیون {فوتبال} آسیا به شکست کارکنان سراسری {فوتبال} ایران مقابل کره جنوبی


واکنش کنفدراسیون فوتبال آسیا به باخت تیم ملی فوتبال ایران مقابل کره جنوبی

بر ایده بررسی ها جام جم وب مبتنی برکارکنان سراسری {فوتبال} کشورمان در داخل چارچوب رقبا های مقدماتی جام بین المللی 2022 قطر همراه خود نتیجه نهایی 2 بر a 0 مغلوب کره جنوبی شد به همان اندازه اولیه باخت کارکنان سراسری همراه خود هدایت دراگان اسکوچیچ را رقم بزند.

کنفدراسیون {فوتبال} آسیا در داخل پاسخ به این شکست مقابل کره جنوبی نوشت: میزبان همراه خود شکست کارکنان سراسری ایران برای اولیه موارد به همین دلیل 12 ماه 2011 ایران را شکست داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کره جنوبی همراه خود این برد در داخل صدر جدول گروه A قرار گرفت.