پیام ابراهیم حاتمی‌کیا برای درگذشت غیر معمول طالب‌زاده/ نادرترین یار به دلیل میان یاران سر خورد


ابرهیم حاتمی‌کیا خالق، کارگردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید کننده سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تلویزیون} در داخل پاسخ به درگذشت غیر معمول طالب‌زاده نوشت.

به گزارش صبا، ابرهیم حاتمی‌کیا خالق، کارگردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید کننده سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تلویزیون} در داخل پاسخ به درگذشت غیر معمول طالب‌زاده دوست خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسر قبلی شخصی نوشت: «یالطیف

نادرترین یار.
حاج غیر معمول طالب‌زاده به دلیل میان یاران سر خورد.
غیر معمول طالب زاده ، نادرترین شخصیتی بود بخش آثار هنری سینما می شناختم.
غیر معمول بود در داخل چهره پرنفوذ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهربانش.
غیر معمول بود در داخل اصرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دین به آنچه معتقد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همه شما وجود آن قرار است را در داخل رسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری بکار می بست.
غیر معمول بود در داخل زیست غریبش در داخل سرزمین غرب.
غیر معمول بود در داخل سلوک عارفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مومنانه.
غیر معمول بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعید می دانم {کسی} به شما گزینه بدهد پوچی او می رود را پر تدریجی.
خدایش او می رود را همراه خود اولیاء محشور تدریجی.

ابراهیم حاتمی‌کیا
۹ اردیبهشت ۱۴۰۱»

غیر معمول طالب‌زاده پس به دلیل {مدتی} تحمل {بیماری} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نارسایی قلبی در این زمان جمعه ۹ اردیبهشت درگذشت.

{مراسم} تشییع پیکر این پژوهشگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستندساز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ساعت ۹ صبح برگزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیکر او می رود در داخل جوار مزار شهید آوینی به آلودگی سپرده می‌شود.

انتهای پیام/