پیتزا – نمی شود ممکن است منصفانه غذای مفید باشد یا نباشد؟

در نظر گرفته کدام هرکدام جزء پیتزا – پوسته، رویه ها، سس را انتخاب کنید و انتخاب کنید چسبناک ناسالم هستند. این اکنون نیست حالت استاندارد در حال حاضر معمولاً نیست. امروزه آیا بسیاری از پیتزافروشی ها این غذای لذیذ را به روشی جدیدترین فراهم کردن می دهند – به ساده به دلیل چرخ دنده طبیعی استفاده بیشتر از می کنند. به همین دلیل، {هر} به حداقل رساندن پیتزای طبیعی به غذای مفید بازسازی می تواند باشد.

آیا بسیاری از ما معتقدیم کدام ممکن است پیتزا غذایی قابل توجه ناسالم است در نتیجه شامل موادی است کدام ممکن است ممکن است به خریدار اضافه تدریجی. منصفانه تکه پیتزا بسته نرم افزاری به چرخ دنده رویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوسته آن خواهد شد انرژی زیادی دارد. اگر بدانید کدام ممکن است چگونه می توانید راه اندازی پیتزا آیا بسیاری از {افرادی که} طرفدار بهره مندی از چرخ دنده مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبیعی هستند، این ایده اصلاح خواهد کرد.

ممکن است علاوه بر این فرض داشته باشید کدام ممکن است نمی‌توانید به عرضه پیتزا تکیه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک مفید آن خواهد شد تنها واقعی روزی به راحتی در دسترس است است کدام ممکن است خودتان آن خواهد شد را بسازید. با این وجود ناقص می کنید در نتیجه امروزه آیا بسیاری از پیتزا فروشی ها راه اندازی به سرو پیتزای فقط طبیعی کرده اند. تولید منصفانه پیتزای مفید به معنای بهره مندی از چرخ دنده صحیح، خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبیعی است.

بیایید امتحان کنید چرخ دنده مقدماتی مختلف در داخل تولید پیتزا بیندازیم.

پوسته

می توانید خمیر را کدام ممکن است حقیقت این است پوسته است ارزیابی کنید. می توانید خمیر با بیرون گلوتن داشته باشید. آیا بسیاری از افراد سبک آن خواهد شد را زشت می دانند، با این وجود پس به دلیل آن خواهد شد، کام می توانید داشته باشید ممکن است به همان اندازه روزی کدام ممکن است به آن خواهد شد رفتار کنید، همراه خود این سبک مناسب شود. پیتزای با بیرون گلوتن ممکن است جویدنی هر دو ترد باشد یا نباشد. می توانید آن خواهد شد را نازک هر دو ضخیم داشته باشید. پیتزا فروشی های سودمند ثبات مناسبی بین تردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جویدن پیدا می کنند به همان اندازه پوسته ای خوش سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودمند به بازو آورند. این اصل العمل سودمند برای کراست بسیاری از انواع مختلف آرد را همراه خود هم ترکیبی می تدریجی. می توان به دلیل آرد تاپیوکا، آرد برنج اسپرسو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرد سورگوم، کل شما گونه های طبیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون گلوتن استفاده بیشتر از کرد. در میان چرخ دنده مشابه شکر اسپرسو ای، نمک اقیانوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید روغن زیتون را می توان برای سبک ارائه به پوسته اضافه کرد. بسته نرم افزاری به تصمیم گیری در مورد می توانید داشته باشید، می توانید منصفانه پوسته نازک هر دو ضخیم داشته باشید. حتی می توانید امکان هایی برای تعیین کنید، کروی هر دو {مربع} داشته باشید.

سس

سس باز هم دیگری به دلیل اجزای حیاتی پیتزا است. چرخ دنده طبیعی را می توان به دلیل بازارهای کشاورز خریداری کرد. این را می توان به دلیل گوجه فرنگی اخیر دم کرده همراه خود {سبزیجات} اخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیر تولید کرد. سپس این چرخ دنده در داخل غذاساز پوره می شوند. احساس های مختلف سس ممکن است وجود داشته باشد. همراه خود گوجه‌فرنگی‌های دانش شده، می‌تواند کمی فقط خشن باشد یا نباشد. می‌توانید سبک پرخطر هر دو شیرینی‌تری را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای افزودن فواید بهزیستی تا حد زیادی، این سبک همراه خود سطوح زیرین قند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سدیم مناسب می‌شود.

تاپینگ ها

طیف عظیم ای به دلیل گزینه ها برای تاپینگ ممکن است وجود داشته باشد. برای اینکه واقعاً آن خواهد شد را باور نکردنی مفید کنید، می توانید {سبزیجات} طبیعی مشابه گل کلم بروکلی هر دو گل کلم، قارچ، فلفل دلمه ای شیرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان های اکنون نیست را {انتخاب کنید}. می توانید مقداری ژامبون طبیعی کم سدیم، بولونیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر چاشنی های گوشتی خواستن کنید. اکنون گوشت نیز ممکن است طبیعی باشد یا نباشد، به همین دلیل این مرتب سازی است کدام ممکن است به چرخ دنده اضافه می تواند باشد.

چسبناک

پیتزا به هیچ وجه با بیرون چسبناک فشرده نمی شود. می توانید داشته باشید می توانید {مقدار} کمی فقط به دلیل چسبناک بیشترین استفاده را ببرید هر دو می توانید بسیار زیاد به دلیل آن خواهد شد را بلعیدن کنید. پایه ترین سبک ها چسبناک موزارلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بز است. انواعی ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است به دلیل شیر آب با بیرون چربی ها استفاده بیشتر از می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این {کار}، چربی ها کمتری خریداری شده می کنید کدام ممکن است اگر نسبت به انرژی دریافتی شخصی به خاطر داشته باشید، مفید به نظر می رسد.

همراه خود کل شما این چرخ دنده جدا هم قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به درستی} پخته شده است، پیتزای می توانید داشته باشید ممکن است مفید ترین وعده های غذایی باشد یا نباشد. کلید به ساده افتخار داشتن چرخ دنده فقط خالص برای افتخار داشتن منصفانه پیتزای طبیعی {واقعی} است.