پیشگیری و درمان برای یک زندگی سالم

در تلاش برای حفظ سلامت سالم برای همه، مطالعات گسترده ای برای بهبود بیشتر آن وجود دارد. یکی از مطالعات انجام شده بهداشت عمومی است. بهداشت عمومی هم علم و هم هنر پیشگیری از بیماری ها، طولانی کردن زندگی و حفظ سبک زندگی سالم از طریق تلاش های جمع آوری شده جامعه، سازمان های دولتی و خصوصی، جوامع و افراد است. این به تهدیدات سلامت عمومی یک جامعه چه به تعداد افراد کم و چه بزرگ مربوط می شود.

هدف اصلی مداخله بهداشت عمومی نه تنها درمان بیماری های خاص، بلکه پیشگیری از بروز هر بیماری از طریق مشاهده دقیق موارد و تشویق به سبک زندگی سالم است. در بیشتر موارد، درمان یک بیماری به اندازه جلوگیری از سرایت آن به دیگران مهم است. به عنوان مثال، در هنگام شیوع یک بیماری عفونی، واکسیناسیون به افرادی که هنوز آلوده نشده اند داده می شود تا از شیوع گسترده آن جلوگیری شود.

علم سلامت شاخه دیگری از علم است که بر سبک زندگی سالم تمرکز دارد. یکی از رویکردهای علم بهداشت، مطالعه و تحقیق در مورد بدن انسان و سایر مسائل مرتبط با سلامتی است تا درک کنیم که انسان و همچنین حیوانات چگونه عمل می کنند. یکی دیگر از رویکردهای این شاخه از علم، به کارگیری دانش حاصل از مطالعات و تحقیقات انجام شده در راستای ارتقای سلامت و پیشگیری و درمان بیماری هاست.

منابع سلامتی چیست؟

تحقیقات بهداشتی عمدتاً بر روی علوم پایه زیست شناسی، شیمی، فیزیک و جامعه شناسی پزشکی ایجاد می شود. سایر زمینه های پژوهش محور که سهم قابل توجهی در علم بهداشت دارند، بیوشیمی، اپیدمیولوژی و ژنتیک هستند.

علم کاربردی چیست؟

علوم کاربردی نیز سعی در شناخت بهتر سلامت و بهبود مستقیم آن دارد. برخی از این علوم کاربردی عبارتند از: مهندسی زیست پزشکی، بیوتکنولوژی، پرستاری، تغذیه، فارماکولوژی، داروسازی، مددکاری اجتماعی، روانشناسی، فیزیوتراپی و پزشکی. از سوی دیگر مراقبت های بهداشتی ارائه خدماتی برای حفظ یا بهبود سلامتی افراد است.

علم با آموزش شیوه زندگی سالم، راه های پیشگیری از بیماری ها به ویژه بیماری های عفونی، جامعه و محیطی سالم تر، موجب ارتقای سلامت شده است.