پیکر رضا براهینی بنا به وصیت وی در داخل ایران به آلودگی سپرده می تواند


پیکر رضا براهینی کدام ممکن است صبح همانطور که صحبت می کنیم در داخل کانادا درگذشت، در داخل ایران تشییع می تواند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ادبی صبا، لوفر ردا براهینی این شاعر، خالق را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتقد ادبی بنا به وصیت شخصی در داخل ایران به آلودگی سپرده می تواند.

پسرش اکتای براهنی برای تایید این خبر در داخل صفحه وب اینترنتی شخصی نوشت: به اطلاع تمامی همکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشنایان می رسانیم کدام ممکن است بنا به وصیت رضا براهینی فعالیت ماست کدام ممکن است پیکر وی را به ملت برگردانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریک زندگی زیبایش را در داخل ایران دفن کنیم. او می رود گران قیمت است پس به دلیل مشارکت در سطوح اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق مورد نیاز طی روزهای بلند مدت به اطلاع خواهید داشت اعضای خانواده خواهیم رساند.

به دلیل پیام های آسایش به افراد شریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه شما علاقمندان، همکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهان وفادارمان تشکر می کنیم.»

رضا براهینی در داخل کانادا به حرکت می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بامداد جمعه {ششم} فروردین ماه دار فانی را وداع ذکر شد.

انتهای پیام/