پیکر محمدعلی اسلامی ندوشن در داخل ناخوشایند کانادا {آرام} گرفت


{مراسم} تشییع را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدفین پیکر اقامت‌یاد محمدعلی اسلامی ندوشن در داخل کانادا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ادبیات خبرگزاری صبا، {مراسم} تدفین کوتاه مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادبود اقامت‌یاد درک محمدعلی اسلامی ندوشن ادیب، مترجم، فردوسی‌شناس، مولف، شاعر، حقوق‌دان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفرنامه‌نویس شنبه ۳۰ آوریل مصادف همراه خود ۱۰ اردیبهشت ماه در داخل تورنتوی کانادا برگزار شد.

بر این مقدمه پیکر این درک ادبیات در میان بسیاری مخلوط محدودی به همین دلیل خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفقا او می رود در داخل ملت کانادا به ناخوشایند سپرده شد. در داخل {مراسم} {بزرگداشت} او می رود ویدیویی به همین دلیل شعرخوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحبت‌های این ادیب منتشر شده شد.

محمدعلی اسلامی ندوشن ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ دار فانی را وداع ذکر شد.

اسلامی ندوشن 12 ماه‌ها مسکن شخصی را صرف تجزیه و تحلیل در داخل آثار آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر می کند آثار نویسندگان جهان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثارش به‌ صورت راهنما در داخل بیش به همین دلیل ۵۰ جلد در داخل زمینه‌های گوناگون اعم به همین دلیل ادبی، باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی به چاپ رسیده است.

تعدادی از بسیار مهم‌ترین آثار او می رود عبارتند به همین دلیل «ماجرای‌ نوک‌ناپذیر حافظ»، «4 سخنگوی‌ وجدان‌ ایران»، «تامل‌ در داخل حافظ»، «مسکن‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حال مرگ‌ پهلوانان‌ در داخل شاهنامه»، «{داستان}‌ {داستان}‌ها»، «سرو سایه‌فکن»، «ایران‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان‌ به همین دلیل مورد توجه قرار گرفت‌ شاهنامه»، «نامه‌ نامور»، «ایران را به همین دلیل یاد نبریم»، «به‌ دنبال‌ سایه ‌همای»، «اشاره کردن مناقب‌ حقوق‌ بشر روی زمین‌ {سوم}»، «سخن‌ها را بشنویم»، «ایران‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنهاییش»، «ایران‌ چه‌ حرفی‌ برای‌ اطلاع رسانی‌ دارد؟»، «مرزهای‌ ناپیدا»، «شور مسکن‌ (حمام گوگ)»، «زمان ها (سرگذشت – در داخل 4 جلد)»، «حیاط پشتی بی تجربه {عشق}»، «ابر زمانه‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابر زلف»، «وهم افسون»، «دیدن‌ دگرآموز»، «گوش دادن به آن‌ دگرآموز»، «جام‌ جهان‌بین» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «آواها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایماها».

انتهای پیام/