چرا برخی اشخاص حقیقی واکسینه نمی شوند؟


گزارش کردن جام جم تحت وبمحمدرضا ناظر فوق تجربه عفونی در داخل اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درمان} خبرگزاری فارس، نزدیک به تنظیمات فعلی در مسیر درست ورود به امیکرون در همسایگی، تصدیق شد: همین الان در داخل انتهای نتیجه نهایی {ششم} قرار {داریم} با این وجود مغالطه است. اطلاع رسانی اینکه ایمیکرون طرف خطرناکی معمولاً نیست. با این وجود اثبات شده است کدام ممکن است اشخاص حقیقی {آلوده} به ویروس Omicron 4.4 شانس نسبت به سویه دلتا مصونیت بیشتری دارند. در واقع این در داخل کشورهایی است کدام ممکن است دلتا ادامه دارد سرزنده است.

وی دانستن درباره احتمالات ابتلای مجدد مبتلایان به ایمیکرون افزود: افرادی که پروتکل های بهداشتی را رعایت {نمی کنند} ممکن است به طور اضافی همه چیز دوباره به ایمیکرون آشفته شوند، به همین دلیل نیاز به فضا گذاری اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی پروتکل ها را رعایت کنند.

ناظر تاکید کرد: مسئله همین الان ما در داخل کرونا واکسینه {نکردن} چند است، متوسط واکسینه کردن آنهاست. نیاز به تاکید کنم کدام ممکن است به ساده یک مشاور عفونی ممکن است خوب تقریباً در مورد واکسن زدن هر دو واکسن زدن مبتلایان کارآمد تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {متاسفانه} در میان پزشکان پزشکی در میان مبتلایان را راضی می کنند کدام ممکن است واکسن نزنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه نهایی اینجا است کدام ممکن است مبتلایان حاد عروق کرونر مرکز به کلینیک مراجعه می کنند.

وی اظهار داشت: تخصص بهره مندی از مزایای ویروس آمیکرون تأیید شد {افرادی که} واکسینه نشده بوده اند، تراکم آمیکرون کمتری نسبت به دلتا نداشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی تبصره شد کدام ممکن است این مبتلایان در داخل بیمارستان بستری شدند هر دو مجبور به تزریق داروهای کشنده ای تری هستند.