چرا محمدرضا داورانی صندلی ریاست را ترک نمی کند؟


اگرچه مدیران بازنشسته ورزشی به دلیل فشار نهادهای بالاتر (سازمان بازرسی کل کشور و سازمان مدیریت و استخدامی کشور) به تدریج از سمت خود دست کشیدند، اما همچنان افرادی هستند که به استعفای آنها مشکوک می شود.

نمونه اش محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال است که بحث استعفای او تبدیل به یک داستان مداوم و تکراری شده است. سه سال پیش در مورد رئیس بازنشسته فدراسیون والیبال خیلی جدی صحبت شد. او با نزدیک به 39 سال سابقه کار همچنان در محل پذیرش این جنایت مشغول است!

در آن زمان، این ممنوعیت در مورد داوری اعمال نمی شد. چرا که به واسطه ارتباط صمیمانه و صمیمانه ای که با مسعود سلطانی فر وزیر وقت ورزش و جوانان داشت، توانست با استفاده از تبصره هایی مانند امتیاز ایثار و البته داشتن مدرک دکترا از شورای دولت مجوز بگیرد. . رئیس وقت فدراسیون والیبال گفت: قوانینی وجود دارد که به وزیر اجازه می دهد تا 65 سالگی قدرت را حفظ کند و من 59 ساله هستم. درست است که من نزدیک به 39 سال سابقه خدمت دارم، اما همین قانون به وزیر اجازه این کار را می دهد.»

چند روزی است که دوباره صحبت از استعفای داور مطرح شده است. از زمانی که حمید سجادی در دولت جدید وزیر ورزش و جوانان شد. بر اساس اخبار داخل وزارتخانه، از اواخر سال گذشته سازمان اداری و کار کشور از وزارت ورزش خواستار شفاف سازی تکلیف داوری شده است که هنوز این اتفاق نیفتاده است.

اگر وزیر ورزش با توجه به اختیاراتی که داور از آن صحبت می کند با حضور رئیس فدراسیون والیبال موافقت کند، باید راه سلطانی فر را طی کند. در غیر این صورت ادامه داوری با فدراسیون والیبال ZINPS غیرقانونی خواهد بود. اگرچه در این مدت مسئولان این وزارتخانه و داوری مدعی شدند که روند تمدید یک سال و نیم باقی مانده ریاست فدراسیون والیبال ادامه دارد، اما برخی منابع موثق مدعی هستند که حمید سجادی هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده است. از این جهت، به عبارت دیگر، مشخص است که وی مخالف حضور داور در ورزش است.

زمزمه های پایان دوران داوری والیبال به حدی رسیده که وزارت ورزش پیش از این نامه ای مبنی بر پایان کار وی را دیده بود اما هنوز در دستور کار قرار نگرفته است. اما شنیده ها حاکی از آن است که داور و تیمش به دنبال راهی برای جلب نظر وزیر ورزش و جلب موافقت دولت هستند.

به ویژه اینکه او در حال حاضر عضوی از هیئت مدیره فدراسیون های والیبال آسیایی و جهانی است و تمام هدفش حفظ این دو جایگاه تاثیرگذار بین المللی در دوران ریاستش بر این فدراسیون است. هر چند اخیرا گفته است که به دنبال پست های تاثیرگذار دیگری به عنوان مثال ریاست فدراسیون جهانی والیبال است.