چند مورد آخر فواید شگفت انگیز یوگا برای بهزیستی

تعداد زیادی از ما هستند کدام ممکن است به ناچار یوگا را همراه خود مشخصه‌های «فیزیکی» آن خواهد شد {مرتبط} می‌دانیم. حقیقت این است، قرار است به آنها بروند صرفاً به این علت کدام ممکن است در نظر گرفته شده می کنند یوگا برای زیر اشخاص حقیقی دارای آمادگی جسمانی هر دو ورزشکار است، به دلیل آن خواهد شد اجتناب می کنند. خوب تصور قابل توجه مغالطه این ایده دور نگه داشتن از واقعیت واقعی است – قابل توجه در اطراف! مطمئنا، باشد که می تواند یک باشد اعمال جسمی است. هیچ شکی در داخل موردش نخواهد بود. با این وجود، نیاز به توجه کرد کدام ممکن است این اعمال تاریخی قابل توجه تا حد زیادی به دلیل “بدن ما” را جای می دهد می تواند – یوگی ها برای آن خواهد شد قلمرو فشرده پایداری آن خواهد شد افکار، بدن ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید روح همراه خود هم {کار} می کنند مشکل می کنند. در این زمان تصور به در داخل وهله اول نزدیک به فواید یوگا برای بهزیستی صحبت کنیم، با این وجود با بیرون این کدام ممکن است مطمئن کنیم اگرچه ورزشکار نیستید، می توانید آن خواهد شد را اعمال کنید! در داخل همین جا آنچه نیاز به نزدیک به فواید یوگا برای بهزیستی بدانید تحویل داده می شود. دارید فقط شگفت انگیز هستید.

در واقع می تواند انجام ریه ها را سخت تنبل

تنفسی عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدفمند بخشی به دلیل تخصص یوگا است. طبق تحقیق اجرا شده، چنین تمریناتی حقیقت این است در واقع می تواند انجام ریه ها را تقویت بخشد. همراه خود افتخار داشتن خوب جفت ریه همراه خود انجام بالاتر، می توانید حساب کردن داشته باشید کدام ممکن است بتوانید تعداد زیادی از ورزش ها را بالاتر مشارکت در دهید – مربوط به کوهنوردی. ب- دویدن هر دو کوهنوردی در داخل مسافت های {طولانی} با بیرون خستگی.

فعالیت های ورزشی خواهد شد سناریو مرکز دارید را سخت می تنبل

مبتلایان کم کم استرس خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلسترول ldl نخست می توانند به دلیل روال تمرین یوگا بهره زیادی ببرند. به عنوان تصویر، تحقیق آرم اطلاعات است {افرادی که} مکرر یوگا مشارکت در می دهند، {سطح کلسترول} خون کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهدید ابتلا به {سطح کلسترول} خون خیلی کمتر است. دیگه چی؟ اثربخشی روال تمرین تنفسی {در حال حاضر} حتی پزشکان پزشکی برای {درمان} {بیماری} های قلبی استفاده بیشتر از می تواند. متخصصان پزشکی {به درستی} سودمندی استراتژی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال‌های تنفسی صحیح را در داخل معکوس کردن {علائم} {بیماری}‌های متنوع {مرتبط} همراه خود استرس هر دو {شرایط} قلبی پیش آگهی می‌دهند.

این روال تمرین به دارید پشتیبانی می تنبل به همان اندازه در داخل سناریو های {صحیح} بدن ما تسلط پیدا کنید

ما به طور مرتب {اهمیت} {نشستن}، {کار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهی که در آن قدم گذاشتن در داخل سناریو صحیح را بازو کم می گیریم. ما به طور مرتب در داخل پیش آگهی بدی های سناریو های مغالطه ناتوان هستیم. برای نمونه، ما متوجه نمی‌شویم کدام ممکن است سناریو‌های غلط حقیقت این است می‌تواند طیف وسیعی به دلیل مسائل را راه اندازی تنبل، به دلیل جمله {درد} گردن، {درد} شانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیا نه.

اعمال یوگا در واقع می تواند شما را قادر سازد ماهیچه های قدرتمند تری بسازید به همان اندازه بتوانند به دلیل سناریو های صحیح حمایت کنند. اقدامات یوگا خواهد شد به بدن ما دارید انعطاف‌پذیری می‌بخشد، کدام ممکن است سختی ماهیچه‌ای را به دلیل بین می‌برد به همان اندازه بتوانید همراه خود شانه‌های براق راهی که در آن بروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنشینید. شما همچنین ممکن است توانید همراه خود معده شخصی بنشینید.

یوگا خواهد شد در واقع می تواند به دارید در داخل جنگیدن ناامیدی پشتیبانی تنبل

مدیتیشن هر دو روال تمرین تمدد اعصاب نیز در واقع می تواند شما را قادر سازد به همان اندازه به دلیل ایده ها ناامیدی خلاص شوید. وقتی همه شما اقدامات شکست بخورند، یوگا راهی که در آن رفع تعداد زیادی از اشخاص حقیقی افسرده است.

پس دقیقاً چشم انتظار چه یک چیز هستید؟ حیاتی نخواهد بود چند مورد آخر 12 ماه دارید هر دو چقدر ورزشکار (هر دو 9) هستید، در همه زمان ها می توانید فقطً به مزایای بزرگ درمانی یوگا تکیه کنید. خوب معلم مجاز پیدا کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم کنید! اطمینان حاصل کنید کدام ممکن است همراه خود مطالعه این روال تمرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فواید قرار است به آنها بروند تا حد زیادی شناخته شده شده اید. هیچ کمبودی در داخل دارایی ها تواند به شما کمک کند دارید {وجود ندارد}. حتما نشانگرهای زیر را در داخل تذکر داشته باشید.