چه کسی است به دست آورد توپ طلای 2022 شد؟ (+{عکس})


بر مقدمه مطالعات جام جم وب مبتنی برتغییراتی کدام ممکن است روزنامه فرانس {فوتبال} در داخل رهنمودهای قانونی اهدای توپ طلا راه اندازی کرده، الگو اهدای این مجوز را قابل درکتر کرده است.

این روزنامه رهنمودهای قانونی جدیدی را گفتن کرده است کدام ممکن است جان اخیر ای به این جایزه شخص خاص مفید می بخشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است این رهنمودهای قانونی پیامدهای انتخاب شده شخصی را برای توپ طلای 2022 داشته باشد یا نباشد.

اگرچه ادامه دارد در داخل ماه مارس 2022 هستیم، با این وجود این مانکن اخیر باعث شده است کدام ممکن است متنوع پیش بینی به دست آورد بدون شک این جایزه را در طولانی مدت 12 ماه جاری داشته باشند.

مهمتر به دلیل همه شما، این جایزه به دلیل این پس بر مقدمه {هر} فصل {فوتبال} است، 9 بر مقدمه عالی 12 ماه فشرده. این جایزه به دلیل 12 ماه اول آن قرار است در داخل 12 ماه 1956 همه وقت در طولانی مدت سالانه اعطا می تواند، با این وجود این گونه نخواهد بود، در نتیجه {هر} شرکت کننده به دلیل آگوست به همان اندازه جولای 12 ماه بعد {در نظر گرفته می شود}.

جایگزین اول محمد صلاح

به گزارش بتفر، مو صلاح {در حال حاضر} احتمالاً بیشترین احتمالات را برای برداشتن این جایزه دارد. او می رود ژانویه قبلی به در کنار خدمه سراسری مصر به فینال جام ملت های آفریقا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در حال حاضر} جام حذفی را در داخل اختیار دارد.

چه کسی برنده توپ طلای 2022 شد؟  (+عکس)

او می رود موثرترین گلزن لیگ برتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل همه شما مهمتر احتمالات قهرمانی در داخل لیگ برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیگ قهرمانان اروپا همراه خود لیورپول را دارد.

روبرت لواندوفسکی نیز در داخل به نظر می رسد اخیر به دلیل عالی جایگزین مهم برخوردار است. به عقیده خیلی ها این شرکت کننده لهستانی اگر این {مراسم} لغو نمی شد نیاز به در داخل 12 ماه 2021 را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی 2020 به دست آورد توپ طلا می شد.

او می رود اکنون دوم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً بیشترین احتمالات را برای کلاچ توپ طلای 2022 دارد.

مهاجم بایرن مونیخ در داخل 12 ماه های فعلی انجام چشمگیری داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل شش فصل قبلی به آماده سازی 42، 43، 41، 55 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 48 گل به ثمر رسانده است.

او می رود رکورد نیرومند 1.25 گل در داخل {هر} تفریحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1.35 گل در داخل {هر} تفریحی را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این انجام خارق العاده را {در این} فصل یکپارچه دانش است.

روح اخیر

پاسکال فار، سردبیر فرانس {فوتبال} در داخل راه اندازی شد رهنمودهای قانونی اخیر توپ طلا ذکر شد: «این فرصتی اخیر برای تحقق بخشیدن {انگیزه} اخیر است. پیش به دلیل این، {شرایط} بر مقدمه 2 نیمه محاسبه می شد، با این وجود اکنون کل قسمت {قابل درک} تر است.

{مراسم} موارد زیر اعطای جوایز برای سپتامبر هر دو اکتبر {برنامه ریزی} شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه انجام فصل برگزار می تواند. امکان قابل توجه مهمی تخصصی ایجاد می کند این بازآفرینی در نظر گرفتن می آید، انجام {هر} خدمه در داخل لیگ قهرمانان است.

تقریباً در مورد اینکه جام جهان 2022 برخلاف سایر تورنمنت های تابستانی {پاییز} امسال برگزار می تواند، دیده می تواند کدام ممکن است گیمرها {در این} رقبا ها برای خرید توپ طلای 2023 انجام خوبی خواهند داشت.

امباه. عجیب ترین بازنده

به گزارش بتفر، کریم بنزما سومین بازیکنی است کدام ممکن است احتمالاً بیشترین احتمالات را برای خرید توپ طلا دارد. حضور رئال مادرید در داخل لیگ قهرمانان اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل های او می رود کدام ممکن است او می رود را به آقای گل لیگ اسپانیا دوباره کاری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالات قهرمانی این خدمه در داخل لیگ اسپانیا باعث شد این شرکت کننده فرانسوی احتمالات بیشتری نسبت به کیلیان امباپه داشته باشد یا نباشد.

چه کسی برنده توپ طلای 2022 شد؟  (+عکس)

به همین دلیل می توان ذکر شد کدام ممکن است این ستاره پاری سن ژرمن یکی در همه عظیم ترین بازنده های رهنمودهای قانونی اخیر اهدای توپ طلا است.

امباپه پس به دلیل صلاح، لواندوفسکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزما چهارمین احتمالات خرید توپ طلای 2022 را دارد. {حذف} این خدمه به دلیل لیگ قهرمانان اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید محاسبه نشدن انجام جام جهان باعث شد این شرکت کننده فرانسوی احتمالات زیادی برای خرید این جایزه نداشته باشد یا نباشد.

منبع مفید: فعالیت های ورزشی سه