چگونه NBN می تواند مراقبت های بهداشتی را در استرالیا متحول کند

استرالیا در اوج یک انقلاب ارتباطی ایستاده است. با ایجاد بزرگترین و پیچیده ترین شبکه پهنای باند در سراسر کشور، استرالیا به قطب بهبود اقتصادی، فناوری و اجتماعی تبدیل خواهد شد، زیرا تأثیر شبکه ملی پهنای باند کاملاً شکل می گیرد.

در حالی که بر کسی پوشیده نیست که تقریباً هر جنبه از زندگی ما تحت تأثیر NBN قرار می گیرد، مهم است که توجه داشته باشیم که چندین مورد از قابلیت های زیرساخت اجتماعی بیشترین سود را دارند. پیشرفت‌ها در ارتباطات قرار است بدون هیچ‌وقت در بخش مراقبت‌های بهداشتی متحول شود و استرالیا با ظهور عصر NBN در خط مقدم این تغییرات قرار خواهد گرفت.

مراقبت های بهداشتی بخشی از زیرساخت های اجتماعی است که برای رشد کشور حیاتی است. جمعیت سالم، پیشروی برای پیشرفت و رشد هر ملتی است. با این حال، این بخش اغلب به دلیل سنگینی جمعیتی که باید به آنها پاسخ دهد، گرفتار شده است.

NBN برای ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی برای بهبود خدمات و ارائه یک تجربه بهتر از مراقبت از بیمار بسیار مورد نیاز است. NBN در استرالیا به ایجاد ارتباط با بیماران، بهبود خدمات، ایجاد بسترهای جدید خدمات و گسترش ردپای خدمات موجود کمک خواهد کرد. به عبارت دیگر، NBN فرصت‌های جدیدی را باز می‌کند و در عین حال به ارائه‌دهندگان موجود کمک می‌کند تا خدمات فعلی خود را افزایش دهند. برخی از زمینه های کلیدی که NBN احتمالاً خدمات را بهبود می بخشد عبارتند از:

اتصال بیمار:

بیماران اکنون پلتفرم های بهبود یافته ای برای ارتباط با ارائه دهندگان خدمات بهداشتی خواهند داشت. فناوری های قوی اکنون به بیماران در دورترین انتهای طیف این امکان را می دهد تا وارد جریان اصلی شوند و دسترسی بهتری به خدمات مراقبت های بهداشتی داشته باشند. ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی اکنون می توانند با بیماران در تماس باشند و از این طریق از بیماری های مختلف قبل از وقوع آنها جلوگیری کنند.

تجربه بیمار:

دیگر از صف های طولانی و زمان انتظار خبری نیست. به سرعت با ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی ارتباط برقرار کنید و پاسخ بهتری پیدا کنید. ارائه دهندگان خدمات مراقبت های بهداشتی اکنون می توانند پلتفرم های خود را شهودی تر و بیمار محورتر کنند تا اطمینان حاصل کنند که بیماران تجربه مطلوب و دلپذیری دارند. سیستم‌های PABX بهبودیافته اکنون می‌توانند رایج باشند، بنابراین ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی را به گزینه‌های شماره‌گیری خودکار، پاسخ خودکار و فوروارد خودکار مجهز می‌کنند – هر کدام از این‌ها می‌توانند ابزار عالی برای بهبود تجربیات بیمار باشند.

رسیدگی به بیمار:

به بیماران خود با اطلاعات بیشتری در مورد آنها مجهز شوید تا بتوانید توصیه های شخصی و دقیق تری به آنها ارائه دهید. خدمات شخصی سازی شده تضمین می کند که بیماران شما نه تنها مراقبت دقیق مورد نیاز خود را دریافت می کنند، بلکه دیدگاه بسیار مطلوب تری نسبت به خدمات شما دارند.