کارکنان سراسری ایران همراه خود آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرالیا در داخل جام جهان {فوتبال} همراه خود هفت کارکنان


بر مقدمه تجربیات جام جم اینترنتامین‌الله مانی در داخل اظهار داشت‌وگو همراه خود خبرنگار ورزشی خبرگزاری {دانشجویان} ایران، در داخل پی دیدار کارکنان‌های سراسری {فوتبال} ایران همراه خود آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرالیا در داخل جام جهان {فوتبال} همراه خود هفت کارکنان اسپانیا اظهار داشت: رویداد جام جهان {فوتبال} همراه خود حضور هفت کارکنان در داخل بارسلون اسپانیا برگزار می‌شود. . در داخل اردیبهشت ماه همراه خود {حذف} روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 15 کارکنان انگلیسی. هلند، کانادا، ونزوئلا، برزیل، از ایرر، تایلند، آلمان، ایران، آمریکا، استرالیا، اوکراین، آرژانتین، اسپانیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید از ایرر شمالی حضور خواهند داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکنان سراسری ایران همراه خود کارکنان های آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرالیا هم گروه است. .

وی اظهار داشت: خوش شانس در داخل گروه سختی قرار {نداریم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تلاش می کنیم} به همین دلیل گروه شخصی به فینال صعود کنیم.

سرمربی کارکنان سراسری {فوتبال} هفت نفره در داخل {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه در نظر گرفته شده می کنید جزو 4 کارکنان اول باشید، اظهار داشت: عملکرد ما خرید سکوی قهرمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موفقیت در این عملکرد است، نیاز به مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید طاقت فرسا اعمال کنیم. برای عالی 12 ماه متوالی.» عقب ماندیم به همان اندازه موثرترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن ترین کارکنان را به اسپانیا بفرستیم.

المانی یکی در همه مسائل اساسی حضور در داخل جام جهان اسپانیا را بحث و جدال کلاس بندی در سراسر جهان عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: {در حال حاضر} در نتیجه اینکه جایگاه کلاس بندی در سراسر جهان برای اکثر گیمرها مطمئن نباید باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به در کل رویداد نمرات شوند. این مسئله مسائل زیادی را راه اندازی می تدریجی کدام ممکن است کارکنان ما توسط می آید آرنجی راه اندازی خواهد کرد، در نتیجه تنظیم رهنمودهای قانونی کلاس بندی، ما سعی می کنیم به همان اندازه حد فرصت به همین دلیل رتبه گیمرها شخصی در کل رویداد حفاظت کنیم به همان اندازه پتانسیل ها کارکنان نه زیاد تنظیم نکند. .

وی در نهایت همراه خود ساختار اینکه چه روزی ترکیبی آخرین کارکنان اعزامی به اسپانیا مطمئن می تواند باشد اظهار داشت: در داخل دومین اردوی سازماندهی کدام ممکن است به همین دلیل 22 به همان اندازه 27 فروردین ماه در داخل کمپ کارکنان سراسری در داخل ورزشگاه {آزادی} برگزار می کنیم، 14 شرکت کننده حضور خواهند داشت. قرار اطلاعات شده. اعزامی به جام جهان اسپانیا، مطمئن احتمالاً وجود خواهد داشت.