کسانی که آسم دارند در معرض ابتلا به این بیماری چشم هستند


به گزارش جام جم آنلاین، افرادی که دچار آسم هستند، در مقایسه با افرادی که آسم ندارند، ممکن است در خطر بالاتری از ابتلا به خشکی چشم قرار داشته باشند.

در این پژوهش که به وسیله «مرور سیستماتیک» به انجام رسید، محققان به دنبال ارزیابی بیشتر میان بیماری خشکی چشم وآسم بودند؛ چرا که طبق اطلاعات آن‌ها پیشتر هیچ متاآنالیز قبلی در این زمینه به انجام نرسیده بود.

بر اساس یک مرور سیستماتیک که نتایج آن در نشریه «BMJ Open» (از نشریات با دسترسی آزاد) به چاپ رسیده، با استفاده از یک مدل تصادفی، محققان دریافتند در میان گروه افراد مبتلا به آسم، شیوع قابل توجه تری از خشکی چشم در مقایسه با گروه کنترل دیده می‌شود؛ هرچند به خاطر کمبود اطلاعات، نمی‌توان به شکل دقیق از ارتباط آسم و انواع مختلف بیماری چشم سخن گفت.

گروه کنترل در آزمایش‌ها به طور معمول شامل شرکت کنندگانی می‌باشد که در طول آزمایش، درمانی را دریافت نمی‌کنند.

گروه کنترل به عنوان یک معیار عمل می‌کند و برای محققان این مزیت را به همراه دارد که گروه آزمایش را با گروه کنترل مقایسه کنند.

پژوهشگران در پایان این تحقیقات اعلام کردند: نتایج متاآنالیز نشان می‌دهد بیماران مبتلا به آسم با خطر بیشتری از ابتلا به بیماری خشکی چشم در مقایسه با آنهایی که دچار آسم نیستند، روبرو هستند و از این رو بایستی این افراد از عوامل خطرزا جلوگیری کرده و پیشگیری از بیماری خشکی چشم را بهبود بخشند.

خشکی چشم یکی از ناراحتی‌ های شایع چشم است و در زمان کاهش رطوبت چشم و یا زمانی که اشک قادر به فراهم کردن رطوبت کافی برای چشم نیست، رخ می‌دهد.

منبع: باشگاه خبرنگاران