کسانی که پیام همکاری می دهند اما عمل و گفتارشان متفاوت است پشیمان می شوند
رئیس جمهور با تاکید بر آمادگی جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق عادلانه، تصریح کرد: برخی از طرف های منطقه ای و بین المللی به طور مرتب از طریق پیام ها همکاری و تعامل دارند، اما در عرصه عمل رفتارشان با گفتارشان متفاوت است. این نفاق قطعاً آنها را پشیمان می کند.