کشتی «شستا» به گل نشست
در نظر داریم سالانه 100 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کنیم. این بخشی از وعده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) است. سرمایه گذاری ها در اقتصاد ایران عظیم به نظر می رسد که به گفته مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نرخ ثابت سرمایه گذاری منفی 4.6 درصد است و به دلیل عقب ماندگی دهه 90، آنچنان سرمایه گذاری نشده است. استهلاک اموال شستا اگرچه قول سرمایه گذاری 100 هزار میلیارد تومانی را داده بود اما تا سال 1400 و پس از 35 سال سرمایه گذاری تنها حدود 40 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرد.