کهکشان راهی که در آن شیری 13 میلیارد 12 ماه قدمت دارد (+ {عکس})
2 ستاره شناس به دلیل موسسه ماکس پلانک برای ایجاد سن کهکشان راهی که در آن شیری ۲۵۰۰۰ ستاره را پیدا کردن کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریافتند کدام ممکن است کهکشان راهی که در آن شیری بیش به دلیل ۱۳ میلیارد 12 ماه پیش پدید آمده است.