کودک های آمریکا برای {اضافه وزن} بی ارزش به نظر نمی رسد که باشند!

باشد که می تواند یک باشد مارپیچ رو حل و فصل است. مشکلات وزنی جوانان برای عجله در داخل جاری شدن منصفانه اپیدمی در داخل در همه جا ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عواقب بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی {اضافه وزن} ممکن است به همان اندازه آخر عمر باقی نگه دارد. {در حالی که} ماده موضوع بار دوران کودکی به موضوعی جیر جیر در داخل رسانه‌های خبری بازسازی شده است، از خانوار‌ها داده ها هر دو دارایی ها رضایت بخش برای تمرین عادات غذایی مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامتی به فرزندان شخصی ندارند.

بدیهی استً در داخل سنت پیشرفته امروزی کدام ممکن است جوانان {شرایط} بهداشتی دشوارتری نسبت به مردمان شخصی دارند، نوزاد در دسترس بودن سرراست نباید باشد. قرار است به آنها بروند 9 تنها واقعی در دانشگاه همراه خود 1000 مین اجتماعی مواجه می شوند، تا حدودی جوانان اضافه وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اضافه وزن} همراه خود مشکل های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مشکل های قابل توجه فراتر به دلیل بچه ها غیرمعمول گذراندن هستند. جوانان دارای {اضافه وزن} درست در این لحظه کدام ممکن است متعدد به دلیل قرار است به آنها بروند ممکن است وجود داشته باشد، همراه خود تبعیض دوستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بزرگسالان تا حد زیادی مواجه می شوند.

یک چیز کدام ممکن است کل شما همیشه باید بدانیم اینجا است کدام ممکن است انگشت نمایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبعید 9 به دلیل مبارزه کردن نوزاد می کاهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 باعث سلامت نوزاد می تواند باشد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما نمی‌توانیم خودمان را به این ایده برسانیم کدام ممکن است ژنتیک بی ارزش مسئله بار نوزاد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاری با اشاره به آن قرار است مشارکت در ندهیم. به عنوان جایگزین، همیشه باید به جوانان آمریکا بیاموزیم مملو به دلیل داروها غذایی آشغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید فست فودهای گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسترسی سریع به آن قرار است ها حرکت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به برنامه کاهش وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامتی شخصی تصمیم گیری در مورد های معقولی داشته باشند. سرسرا گری پیرمردها برای تربیت جسمی تا حد زیادی در داخل دانشکده ها راه اندازی خوبی است، با این وجود رضایت بخش نباید باشد.

مشابه بزرگسالان، هیچ راهی که در آن رفع به زودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانی برای ریختن وزن برای جوانان {وجود ندارد}. برای رفع مسئله بار نوزاد، پیرمردها نیاز به همراه خود اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت خوردن وعده های غذایی، ورزش بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتارهای آرام مسکن به نوزاد پشتیبانی کنند به همان اندازه به شخصی پشتیبانی تنبل. قرار است به آنها بروند ممکن است حتی نیاز به نیاز دارند منابعی باشند کدام ممکن است توانایی داشته باشد به فرزندشان پشتیبانی تنبل به همان اندازه تنظیمات کوچکی در داخل آرام مسکن شخصی راه اندازی تنبل کدام ممکن است {نتایج} بزرگی را به در کنار ممکن است داشته باشد. راهی که در آن رفع ها {نباید} نتیجه نهایی تحقیق پزشکی هر دو بالا نامه های دکترا باشند. امروزه از کالا جدیدترین خارج از آن ممکن است وجود داشته باشد درجه مردم شیفته یانک‌هایی کدام ممکن است 9 تنها واقعی دلهره سلامت جوانان در داخل در همه جا آمریکا هستند، نوسازی شده‌اند، تا حدودی قطعنامه گرفته‌اند اقداماتی را مشارکت در دهند:

  • شناخته شده به عنوان خالق کتاب الکترونیکی «تقصیر خواهید داشت نباید باشد کدام ممکن است {اضافه وزن} دارید – {داستان} روشنگری، توانمندسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای جوانان دارای {اضافه وزن} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضافه وزن» (www.notfault.com)، اتفاقاً یکی در میان کسانی هستم کدام ممکن است منبعی جدیدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید متمایز فراهم کردن می دهند، 9 9 برای کمتر از کودکانی کدام ممکن است همراه خود مسائل بار کف دست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجه صاف می کنند، تا حدودی برای کودکانی کدام ممکن است دارای محدوده وزنی مفید هستند، {انگیزه} شخصی را برای شکسته نشده تصمیم گیری در مورد های درست آرام مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی بالاتر همراه خود همسالانی کدام ممکن است {در حال حاضر} همراه خود مسائل وزنی کف دست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجه صاف می کنند، نگه داشتن کنند.
  • قالب سفارشی‌سازی وب مبتنی بر جوانان (TM) eDiets.com راهی که در آن‌رفع فوق‌العاده یکی دیگر است کدام ممکن است به مردمان دارای {اضافه وزن} پشتیبانی می‌تنبل به همان اندازه عادات غذایی مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالیت های ورزشی را به فرزندان شخصی بیاموزند کدام ممکن است می‌تواند برای تمام عمر باقی نگه دارد. همراه خود منصفانه نرم افزار غذایی سفارشی، توصیه سلامتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک متخصص، {نمی توانید} نادرست کنید.
  • Fitwize 4 Kids (www.fitwize4kids.com)، زنجیره ای سراسری به دلیل سالن های ورزشی جوانان کدام ممکن است به ارتقای آمادگی جسمانی، سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تندرستی در داخل کودکان اختصاص دارد، منبع مفید جدیدی است کدام ممکن است من می روم به دلیل آن قرار است استقبال می کنم. رویکرد متمایز این نمایندگی سلامتی و زمان گذشته را توسط معنی هایی کدام ممکن است به ویژه برای جوانان 6.5 به همان اندازه 15 ساله طراحی شده است، ترکیبی می تنبل. نرم افزار های Fitwize 4 Kids باعث راه اندازی جلال نفس می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به والدین می آموزد کدام ممکن است چگونه می توانید عادات مصرف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالیت های ورزشی دقیق را در داخل شیوه زندگی شخصی بگنجانند.
  • کلوپ کودک های مفید مادربزرگ (www.grandmashealthykidsclub.com) منبع مفید شگفت انگیز یکی دیگر است کدام ممکن است مملو به دلیل دارایی ها تواند به شما کمک کند بهزیستی جوانان است. به دلیل “Yum Yum Dishes” – ظروف پر از سرگرمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دستی گرفته شده کدام ممکن است به تمرین مدیریت نیمه به والدین پشتیبانی می تنبل، به همان اندازه ویدیوهای تمرینی برای بچه ها، گام شمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزارهای نه برای جوانان، به همان اندازه توالی ای به دلیل کتاب الکترونیکی های سلامت جوانان، مادربزرگ – Bev Gray 61 ساله ایندیاناپولیس، ایندیانا.- بدیهی استً عملکرد شخصی را مشارکت در می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلاشی است کدام ممکن است من می روم به دلیل صمیم روده ها به دلیل آن قرار است حمایت می کنم.
  • باز هم دیگری به دلیل راهی که در آن رفع های فوق العاده جاده مقدم، Thumbs Up for Healthy Living است – منصفانه نرم افزار دانشگاهی کدام ممکن است تمرین مصرف شده، ورزش بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های آموزش داده شود در داخل محل اقامت را کدام ممکن است برای ارتقای رفاه دانشمندان طراحی شده است، فروش می تنبل. به مدیریت {شخصیت} بازیگوش Skipper the Thumbs Up، جوانان با اشاره به مصرف شده دقیق، عادات غذایی عالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه روال مقدماتی سلامتی به زبانی کدام ممکن است می فهمند یاد می گیرند. این نرم افزار شامل می شود EZ-Rope(TM) Classic (www.ezrope.اینترنت) است جاری سند اختراع است – طناب گزاف گویی با بیرون مرکز (TM) کدام ممکن است به جوانان به همان اندازه به دلیل مزایای بزرگ سلامتی طناب زدن بدون زحمت بهره ببرند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه Thumbs Up کتاب الکترونیکی {کار} تعاملی مسکن مفید، کاردیو جریان هوا فشرده همراه خود دی وی دی EZ-Rope، را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیسه های ناهار هوادهی Thumbs Up به دلیل جمله دارایی ها نه.
  • این {کار} را به 1 معلم سابق NAVY SEAL را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلم سفارشی دارای گواهینامه ها ACE بسپارید به همان اندازه امتیازات بهداشتی را در داخل دستان شخصی بگیرید. فیل بلک FitDeck® Jr. (www.fitdeck.com) منصفانه دسته تمرینی 50 کارتی در همه زمان ها در داخل جاری اصلاح برای جوانان 5 به همان اندازه 16 ساله است. روال تمرین پر از سرگرمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق برای جوانان شامل می شود اقدامات مقدماتی بدن ما است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیچ وسیله ای خواستن ندارد.

    {اینها} تنها واقعی مناسبت‌هایی به دلیل مناسبت‌های بسیاری کالا قوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبتا منطقی هستند کدام ممکن است می‌توانند به خانوار‌ها پشتیبانی کنند در داخل طول کوتاهی در هدف مناسب قرار گیرند. پیرمردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی فرزندان نیاز به اکنون وارد حرکت شوند، در نتیجه جوانان یانک آسیب پذیر از مشکلات {اضافه وزن} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات وزنی هستند. این دشواری کوچکی نباید باشد در نتیجه مشکلات وزنی شناخته شده به عنوان عاملی برای {بیماری} های ویرانگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالیخولیا عاطفی شناسایی شده است است. برای سلامت ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل شما بلند مدت‌هایمان، همیشه باید قوانین مقدماتی را در داخل فرزندان شخصی القا کنیم: اطلاعات نحوه مسکن مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم نیاز – را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم نرم افزار – برای مشارکت در آن قرار است.