کوهنوردان مفقود شده در داخل ارتفاعات دماوند پیدا شدند


بر مقدمه تجربیات جام جم اینترنتشاهین فتحی اظهار داشت: گزارش مفقود شدن گروه 12 نفره کوهنوردی در داخل ارتفاعات دماوند به دلیل سوی هلال احمر مازندران حوالی ساعت 21 یکشنبه گفتن شد.

به آگاه سرپرست هلال احمر استان تهران، گروه های عملیات دماوند به جهان اعزام شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات جستجو در را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات به همان اندازه صبح دوشنبه شکسته نشده داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبح درست در این لحظه همراه خود اعضای گروه تصمیم گرفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید متوجه شدیم تخصصی ایجاد می کند جهان صعب العبوری قرار دارند. برای موفقیت در.

منبع مفید: تجهیزات گلف خبرنگاران