گزارش تصویری {مراسم} ضیافت افطار خیریه «مهرلیلا»


گزارش تصویری {مراسم} ضیافت افطار خیریه «مهرلیلا»

وسط کنفرانس‌های رایزن روز جمعه 9 اردیبهشت‌ماه میزبان چهره‌های مبتکر، ورزشی، جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار‌های تحمل محافظت خیریه «مهرلیلا» بود.