گزارش شناسایی هر سال 17000 مبتلا تصادفات


بر مقدمه بررسی ها جام جم اینترنتسردار کمال هادین فر ذکر شد: شاهد بهبود 47 درصدی تردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کاهش 22 درصدی مصدومان تصادف هستیم. این در داخل حالی است کدام ممکن است امسال نسبت به 12 ماه 1397 شاهد بهبود 15 درصدی بازدید کنندگان بودیم.

پیش به همین دلیل این رئیس پلیس راهور ناگا آموزش داده شده است بود در داخل {تعطیلات} نوروزی {هر} ساعت 18 هزار {خودرو} متخلف می تواند باشد. به همین دلیل 12 ماه جدیدترین تا این مرحله 431 نفر جان باخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش به همین دلیل 8000 نفر مجروح شدند.

منبع مفید: تجهیزات گلف خبرنگاران