گفت روستایی: فقط مردم تحریم ها را برداشته اند


سعید روستایی در جشنواره فیلم مونیخ درباره تاثیر تحریم ها بر زندگی مردم ایران صحبت کرد.

به گزارش صبا، در سه ماه آخر سال 1401 هبرادران لیلااو یکی از پرتکرارترین نامه های اخبار سینما بود. از حضور پر از خبر و حواشی جشنواره کن تا اعلام سازمان سینمایی که مجوزی برای این فیلم نمی دهد. در این چند روز جواد نوروزبیگی تهیه کننده فیلم و پیمان معادی بازیگر فیلم نیز در این گفتگو تاکید کردند که مسائل و مشکلات فیلم با گفت و گو قابل حل است. پیمان معادی همچنین بابت بی توجهی مردم به کلانشهر آبادان عذرخواهی کرد.

گفت زنگار برای نمایش فیلم «برادران لیلا“بر جشنواره مونیخ او که حضور دارد، درباره سانسور فیلمنامه در ایران گفت: هنگام نگارش فیلمنامه هیچ فشاری وجود ندارد و پس از نگارش فیلمنامه به دنبال مجوز برای ساخت فیلم خواهیم بود. ابتدا فیلمنامه را به وزارت فرهنگ و ارشاد می سپاریم که به صورت قانونی این مراحل را برای برادران لیلا طی کردند و فیلم کاملا قانونی فیلمبرداری شد. پیش از این برای ارسال فیلم به جشنواره خارج از کشور این گونه بود که تهیه کنندگان فیلم را به جشنواره می فرستادند تا همزمان کار صدور مجوز نیز انجام شود. برای برادران لیلا هم همین کار را کردیم اما نتوانستیم مجوز نمایش بگیریم. وزارت ارشاد از ما خواست اصلاحاتی را انجام دهیم که بخشی از کارهای انجام شده بود و انجام بخشی دیگر از آن اصلاحات برای من سخت بود زیرا فکر می کنم فیلم آسیب جدی خواهد دید. در کل مشکلات فیلم نیاز به بحث و بررسی دارد.

وی همچنین درباره تحریم ها و تاثیر آن بر زندگی مردم گفت: بخش بزرگ و مهمی از فیلم من درباره تحریم ها است، اما شما می توانید درباره تحریم ها و اتفاقات ایران سریال بسازید زیرا غرب با حکومت ایران مشکل داشت اما فقط مردم. بهای آن را پرداخت کردند. یعنی افزایش قیمت های روزانه، هفتگی و ماهانه فشار زیادی به مردم وارد می کرد و فقط محدود به مسائل اقتصادی نبود، بلکه به دارو بستگی داشت. هیچ کشوری نمی خواست به ما دارو بدهد. من سی یا چهل برابر برای خانواده ام پول دادم، بنابراین به سختی توانستم درمانی پیدا کنم. این یک فاجعه است که اتفاق افتاده و ادامه دارد.

انتهای پیام/