گوشت برای تئاترهای {شجاع}! | خبرگزاری صبا


تئاتر چانو همراه خود تصاویر حرکتی بی جان پذیرای 141 رمز و راز است.

به گزارش خبرگزاری صبا به نقل به دلیل روابط پایه گروه، {نمایش} «گوشت» به نویسندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی امیر احمدی آریان نوسازی شده است. امیر عبادی فرودینماه 10 سطح صحنه شانو روی صحنه {می رود}.

«بی جان» {داستان} شخص جوانی همراه خود خلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوی غیرعادی را روایت می تدریجی کدام ممکن است بخشی به دلیل {داستان} شخصی را در داخل مطب روانپزشک رئوس مطالب می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقایع را فاش می تدریجی.

این تأثیر کدام ممکن است مضمونی روان‌شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان‌شناختی دارد، پنجمین تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر امیر عبادی است کدام ممکن است این موارد رویکردی سرگرمی‌انگیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید دراماتیک در داخل کپک مونولوگ دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذر غم‌انگیز مسکن عده‌ای را به دلیل عالی چشم انداز های مختلف. .

این {نمایش} همراه خود تک نوازی امیر آبادی در داخل مسابقه های مختلف به {نمایش} {درآمد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود پاسخ های خوبی به دلیل سوی تماشاگران در کنار شد.

اکنون نیست بازیگران این {نمایش} عبارتند به دلیل: دستیار کارگردان: مونا شکری، آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدا: داریوش ادهمی، طراح گریم: سولماز نجفی، طراح صحنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید لباس مجلسی: پیمان عبادی، سرپرست روابط پایه: مرجانه اسفندیاری راد، راهنما رسانه ای: محمد فافعی.

{نمایش} گوشت به دلیل 15 فروردین 1394 ساعت 7:30 صبح در داخل تماشاخانه شانو تحمیل می تواند باشد.

انتهای پیام/