۲۵ دی روز گذشته تاریخی‌نگاری انقلاب اسلامی در داخل تقویم مناسب ملت نامگذاری شد


روز 25 دی ماه شناخته شده به عنوان روز گذشته تاریخی نگاری انقلاب اسلامی در داخل تقویم مناسب ملت نامگذاری شد.

به گزارش صبا، گروه اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخانه سراسری جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی به دلیل اعضای مجمع توافق امکانات گذشته تاریخی پژوهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی های اسنادی ایران (مهتاب) طی مکاتبه ای در داخل بهمن ماه 12 ماه ۱۴۰۰ همراه خود وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی، آرزو کرد نامگذاری روز ۲۵ دی ماه به تماس گرفتن «روز گذشته تاریخی نگاری انقلاب اسلامی» در داخل تقویم مناسب ملت شدند. این سریع دیروز ۶ اردیبهشت ماه، در داخل مونتاژ ۷۷۱ شورای سنت عادی ملت مورد بررسی اجمالی قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق مصوبه این شورا، روز ۲۵ دی ماه شناخته شده به عنوان روز گذشته تاریخی نگاری انقلاب اسلامی در داخل تقویم مناسب ملت نامگذاری شد.

مطمئناً یکی حیاتی ترین شئون نگه داشتن سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسه انقلاب اسلامی ماده موضوع گذشته تاریخی نگاری انقلاب است کدام ممکن است این ماده موضوع در داخل بیانات حضرت امام خمینی (قدس سره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقام معظم مدیریت در داخل مقاطع مختلف مورد تاکید {بوده است}.

حضرت امام خمینی (قدس سره) در داخل گذشته تاریخی ۲۵ دی ماه 12 ماه ۱۳۶۷ همراه خود صدور پیامی حجت‌الاسلام والمسلمین سید حمید روحانی را مامور تدوین گذشته تاریخی انقلاب اسلامی کردند.

بخشی به دلیل پیام امام چنین آمده است: «درست در این لحظه همچون همیشۀ گذشته تاریخی انقلاب‌ها، عده‏‌ای به یادداشت کردن گذشته تاریخی پر خوشحال از انقلاب اسلامی ایران مشغولند کدام ممکن است بالا در داخل آخور غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق دارند. گذشته تاریخی جهان پر است به دلیل گفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشنام عده‌‏ای انتخاب شده، له را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو علیه عده‏‌ای نه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو واقعه‌‏ای در داخل خور بحث و جدال. اگر بدست آورده اید می‌‏توانستید گذشته تاریخی را مستند به صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصاویر حرکتی شامل مطالب گوناگون انقلاب به دلیل زبان توده‏‌های مردمان رنجدیده کنید، کاری کیفیت بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل احترام در داخل گذشته تاریخی ایران نموده‏‌اید. نیاز به الهام‌‏های گذشته تاریخی انقلاب اسلامی ما چون شخصی انقلاب بر دوش پابرهنگان مغضوب امکانات‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابرقدرت‌ها باشد یا نباشد.»

نامه پیشنهادی به امضای توالی گروه های اسنادی (گروه اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخانه سراسری جمهوری اسلامی ایران، قلب اسناد انقلاب اسلامی، موسسه تحقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهش های سیاسی، محل کار تحقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدوین گذشته تاریخی ایران، پژوهشکده تحقیق گذشته تاریخی اخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلب بررسی اجمالی اسناد {تاریخی}) رسیده است.

انتهای پیام/