پروتزهای بزرگ چه مشکلاتی دارند؟ زندگی ایده آل لیپوماتیک | کویتوس

در جراحی پروتز سینه ، قاعده ای که باید در رابطه با اندازه و در نتیجه وزن هر پروتز مورد توجه قرار گیرد این است که هرچه اندازه پروتز بزرگتر باشد ، احتمال حفظ نتایج طولانی مدت کمتر است. در واقع ، با گذشت زمان ، جاذبه سینه های سنگین (با پروتز) را به سمت …
ادامه ی نوشته پروتزهای بزرگ چه مشکلاتی دارند؟ زندگی ایده آل لیپوماتیک | کویتوس