23 تیر 1364; پرنده اول 6 متر استتعداد بازدید: 2

در چنین روزی در سال 1985، بوبکا اولین ورزشکار تاریخ شد که رکورد پرتاب نیزه را از فاصله 6 متری شکست.

بوبکا این رکورد را در مسابقات جهانی پاریس به ثبت رساند و بعدها رکورد پرتاب نیزه جهان را به 6 متر و 15 سانتی متر رساند.

رکوردهای بوبکا تا سال 2014 بالاترین رکوردهای جهان در پرتاب نیزه بود، اما حالا رکورددار این ماده آرماند دوپلانتیس سوئدی است که امسال سد 6 متر و 20 سانتی متری را شکست.

گروه ورزشی