30 دلیل قانونی برای افشای قتل خواننده افغان


گزارش جام جم آنلاین ماجرای قتل خواننده افغان هشتم مهر سال گذشته با کشف جسد پیچیده شده در پتو در حوالی هلازیر فاش شد که وی با ضربات چاقو کشته شده بود. همسرش در بازجویی گفت: پسر عمویم در خانه ما بود که شوهرم پس از تماس تلفنی زن از خانه خارج شد و دیگر برنگشت. جسد او چند ساعت بعد پیدا شد. طبق اظهارات وی، میهمان نیز شناسایی شد که شهادت وی در تحقیقات را تایید کرد. به دستور بازپرس شعبه دهم بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران، ماموران با انجام تحقیقات از خانواده مقتول دریافتند که این خواننده به رفتار همسر و پسرعمویش مشکوک بوده و اخیرا تصور کرده است که آنها به وی خیانت کرده اند.

دو متهم بازداشت شده منکر این خیانت و دست داشتن در قتل خواننده شدند. یک سال پس از این قتل، چند روز پیش دو متهم پرونده برای شرکت در جلسه نهایی تحقیقات به شعبه دهم بازپرسی دادسرای جنایی تهران منتقل شدند و با تکرار اظهارات قبلی خود اعلام کردند که کذب هستند. دستگیر کردند و مرتکب قتل نشدند، اما بازپرس با در نظر گرفتن بیش از 30 دلیل قانونی، آنها را مقصر این قتل دانست.

یکی از دلایل بازپرس صحبت های پسر این زوج در اولین تحقیقات بود. همان شب پسر مقتول در جریان اقدامات تحقیقاتی در دادسرا گفت که مادرش از او و دو خواهرش خواسته است تا نزد یکی از بستگانش بروند. آخر شب که برگشتند، لکه های خون را روی فرش شسته شده خانه شان دیدند. به گفته بچه ها، کارشناسان آزمایشگاه پزشکی قانونی با پیدا کردن لکه خون متوجه شدند که گروه خونی به دست آمده با گروه خونی مقتول مطابقت دارد. دلیل دیگر صحبت زن جوان در کلانتری بود. او به زنان بازداشتی گفت که شوهرش را با قرص بی حس کرده و سپس با کمک پسر عمویش او را کشته است. از سوی دیگر مقتول با همسرش اختلافات شدیدی داشت و زن جوان به دنبال قرص های کشنده بود.

در نهایت دو متهم پرونده متهم به مشارکت در قتل عمد این خواننده به دادگاه احضار و پرونده برای محاکمه به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.

روزنامه جام جم