4 شهر و 6 کشور در تئاتر مقاومت
جشنواره تئاتر «اپور» در مرحله اول با نام «جشنواره تئاتری دفاع مقدس» کار خود را آغاز می کند. جشنواره ای که در سال های آغازین خود دوران درخشانی را پشت سر می گذارد و برخی از چهره های نمایش، تلویزیون و سینمای ایران در آغاز فعالیت خود تجربه حضور در این جشنواره را داشته اند و اکنون این رویداد به هجدهمین دوره خود رسیده است. دوره ای که تفاوت چشمگیری با دوره قبل دارد. دبیر جشنواره امسال سید وحید فخرموسوی و دبیر اجرایی مهراب محمدزاده است.