8 نکته چیز خوب در مورد عسل

بر ایده سنت لغت، عسل مایعی شیرینی غیر مستقیم به زرد هر دو اسپرسو ای است کدام ممکن است شیفته زنبورهای مختلف به همین دلیل شهد گل ها تأمین می تواند. جدا از بیشترین استفاده را ببرید عسل شناخته شده به عنوان وعده های غذایی، آیا می دانید؟ کدام ممکن است عسل مطمئناً یکی منسوخ شده ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقط داروها پشتیبانی کننده چیز خوب در مورد است؟

عسل تشکیل موم، قند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقداری داروها معدنی است. باشد که می تواند یک باشد {مرطوب} کننده خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین عالی ضد تحریک است کدام ممکن است آن خواهد شد را برای اشکال از منافذ و پوست های ظریف دقیق می تنبل. عسل را می توان در داخل تعداد زیادی از کالا چیز خوب در مورد {داروخانه} محله ای هر دو خرده فروش فراهم می کند زیبایی {مورد علاقه} شخصی کشف می کنید، کشف شد. {خرید} در میان این کالا ممکن است علاوه بر این شدید {گران} باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعداد زیادی از این کالا را می توان در داخل محل اقامت تولید کرد.

در میان ایده ها چیز خوب در مورد عسل {زیر} را بررسی کنید. اگر به عسل حساسیت دارید، اطمینان حاصل کنید کدام ممکن است به همین دلیل عسل برای منافذ و پوست شخصی استفاده بیشتر از نکنید!

1. {ماسک} عسل: عسل خالص را به صورت شخصی بمالید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بگذارید به همان اندازه خشک شود. این حدود ربع ساعت اندازه خواهد کشید. پس به همین دلیل خشک شدن، صورت شخصی را همراه خود آب خوب و دنج بشویید.

2. اتاق استراحت همراه خود سوسو زدن بدن ما: برای {مرطوب} کردن، براق کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخشندگی تمام بدن ما، عالی شیشه عسل را همراه با اتاق استراحت شخصی حفظ کنید. عسل را روی منافذ و پوست شخصی بمالید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هر کدام کف دست خشک کنید. {در حالی که} به منافذ و پوست شخصی کف دست می زنید، عسل پنیری می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به آرامی} منافذ و پوست می توانید داشته باشید را نخست می کشد. بعد به همین دلیل اتمام {کار}، عسل را بشویید. {نتایج} ورود به خون شگفت انگیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوستی زرق و برق دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید معقول خواهد بود، احتمالا!

3. اتاق استراحت عسل: برای افتخار داشتن بوی شیرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرمی منافذ و پوست، ¼ به همان اندازه ½ فنجان عسل را به آب اتاق استراحت شخصی اضافه کنید.

4. اسکراب عسل: 1 قاشق چایخوری عسل را همراه خود تا حدودی آرد بادام در داخل زمین کف دست شخصی ترکیبی کنید. برای اسکراب صورت {به آرامی} روی صورت شخصی بمالید. صورت شخصی را همراه خود آب خوب و دنج بشویید به همان اندازه اسکراب عسل پاک شود.

5. پاک کننده روز به روز صورت: 1 قاشق چایخوری عسل را همراه خود تا حدودی پودر شیر آب در داخل زمین کف دست شخصی ترکیبی کنید. روی صورت شخصی بمالید به همان اندازه آلودگی هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آرایش} پاک شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس همراه خود آب خوب و دنج بشویید.

6. موهای صاف: برای اینکه تا حدودی سوسو زدن به موهایتان ببخشید، 1 قاشق چایخوری عسل، عالی لیموترش اخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1 لیتر آب خوب و دنج را همراه خود هم ترکیبی کنید. موهایتان را طبق رایج شامپو بزنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس ترکیبی عسل را روی موهایتان بریزید. {اجازه} دهید موهایتان به طور رایج خشک شوند. مورد نیاز نباید باشد ترکیبی عسل را بشویید.

7. صاف کننده مو: برای افتخار داشتن مو را انتخاب کنید و انتخاب کنید منافذ و پوست بالا مفید، ½ فنجان عسل را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 قاشق غذاخوری روغن زیتون را همراه خود هم ترکیبی کنید. موهای شخصی را همراه خود ترکیبی عسل اشباع کنید، کلاه دوش بگذارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اجازه} دهید نیم ساعت روی موها نگه دارد. بعد به همین دلیل نیم ساعت موهای شخصی را شامپو زده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشابه با حالت روال آبکشی کنید.

8. تونر منافذ و پوست: برای سکسی، براق را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مرطوب} کردن منافذ و پوست، 1 سیب منافذ و پوست کنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هسته گرفته را همراه خود 1 قاشق غذاخوری عسل در داخل ترکیبی کن ترکیبی کنید. ترکیبی عسل را آنقدر بزنید به همان اندازه یکدست شود. ترکیبی عسل را {به آرامی} روی صورت بمالید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اجازه} دهید ربع ساعت نگه دارد. صورت شخصی را همراه خود آب خوب و دنج بشویید به همان اندازه ترکیبی عسل پاک شود.

همراه خود رعایت ایده ها چیز خوب در مورد فوق، می توانید کالا قیمت مناسب مشابه با اسپا را در داخل محل اقامت راه اندازی کنید. عسل عالی محصول چیز خوب در مورد شگفت آور است در نتیجه تشکیل آنزیم ها، ویتامین های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها معدنی خالص است. همراه خود {خرید} به ساده عسل 100% خالص برای تعیین کالا چیز خوب در مورد شخصی اطمینان حاصل کنید کدام ممکن است عسل می توانید داشته باشید فقط خالص است.