ISBN های نادرستی در سیستم ISBN جدید شناسایی شدند


می‌توانید شابک‌ها را در سیستم جدید ISBN مدیریت کنید و ناشران قبل از انتشار، شابک‌های نادرست را گزارش خواهند کرد.

به گزارش صبا به نقل از انتشارات خانه کتاب و ادبیات ایران، سیستم جدید ISBN (شماره کتاب استاندارد بین المللی) به isbn.ketab.ir از مارس 2014 در دسترس ناشران قرار گرفته است و فرآیند شابک برای انتشار برای ناشران با راه اندازی سیستم قطع نشد.

زیرساخت های فناورانه و بانک های اطلاعاتی خانه کتاب و ادبیات ایران نیازمند تغییراتی بود و به دنبال آن سامانه شابک (شماره استاندارد بین المللی کتاب). در سیستم جدید، ناشران علاوه بر دریافت شابک، می توانند شابک (شماره استاندارد بین المللی موسیقی) را نیز دریافت کنند. همچنین تمامی امکانات، زیرساخت ها و فعالیت های لازم برای دریافت ناشران شابک و شبام در این سامانه گنجانده شده است و ناشران نیازی به مراجعه حضوری به خانه کتاب و ادبیات ایران ندارند.

تغییر اطلاعات، تغییر مجوز انتشار، تغییر مدیر مسئول، تغییر نام ناشر و … از جمله امکانات جدیدی است که در این سامانه ادغام شده است و ناشران نیازی به مراجعه به سایر سامانه ها ندارند. ارتقای سیستم شابک به ناشران این امکان را داد که با ارائه حداقل تعداد اسناد (به سادگی با دانلود مجوز انتشار) برای ISBN درخواست دهند.

امکان استفاده از سامانه شابک (شماره استاندارد بین المللی کتاب) در سامانه جدید خدمات برای ناشران برای ثبت صحیح و بدون خطا شابک ساده شده است. ناشران می توانند از سیستم جدید برای بررسی صحت ISBN کتاب خود استفاده کنند تا از اشتباه جلوگیری کنند. علاوه بر این، بر اساس اقدامات تدوین شده در این سامانه، ناشرانی که از شابک ها سوء استفاده می کنند، اخطار دریافت می کنند، پنل کاربری آنها بسته می شود و شابک ها به حالت تعلیق در می آیند. به عبارت دیگر، به دلیل اهمیت ثبت بانک اطلاعاتی دقیق، صحیح، شفاف و قابل اعتماد در سامانه جدید شابک، جلوگیری از ثبت شابک های جعلی توسط ناشران مورد توجه قرار گرفت.

سامانه جدید شابک قابلیت کنترل شابک را دارد و در صورت نادرست بودن شابک، کتاب قبل از چاپ به ناشران گزارش می شود و شابک اصلاح می شود. ناشر حتی باید کتاب‌ها را قبل از توزیع اصلاح کند تا ویژگی‌های آن‌ها به درستی در پایگاه خانه کتاب و ادبیات ایران و سامانه‌های فروش مکانیزه مانند نمایشگاه‌های کتاب مجازی ثبت شود.

عضویت، تایید عضویت، کنترل اسناد، بایگانی اسناد، توزیع شابک و غیره از جمله اقداماتی است که ناشران برای دریافت شابک باید انجام دهند. این درخواست ظرف 24 ساعت پس از ثبت نام پاسخ داده می شود و ناشران شابک کتاب های خود را دریافت خواهند کرد. آن ها خواهند. با این حال، تا زمانی که ناشران اطلاعاتی درباره کتاب‌های خود ارائه ندهند، شابک نمی‌تواند شابک‌ها را مجدداً منتشر کند، زیرا ممکن است روند انتشار کتاب‌های ناشران طولانی‌تر شود. علاوه بر این، دوره ISBN برای ناشرانی که ISBN آنها منقضی شده است به دلیل بازبینی، نظارت، بازنگری و آموزش طولانی تر خواهد بود.

انتهای پیام/